Skogsentreprenøren:

MegaDeck løftes på plass med grabben, og vil gjøre det mulig å ta seg frem
over svært bløte områder. MegaDeck bør velges hvis tunge skogsmaskiner skal
ha fremkommelighet over våt mark, med svakt hold i grunnen. MegaDeck gir
spesielt god fremkommelighet over myrlendte områder.


Entreprenøren som jobber i strandsone, ved sjø eller elveleie:

MegaDeck kjøreplatesystem legges ut maskinelt, og er det sikreste
kjøresystem som finnes for at tyngre maskiner skal få god adkomst til
strandsoner med dårlig hold i grunnen. Motorisert ferdsel i strandsoner hvor
sand, jord el. leire har høyt vanninnhold, vil ellers være svært vanskelig
tilgjengelig. MegaDeck er også systemet som bør velges der det er mye gjørme
over fast grunn.

Multiarena er ganske sikkert ikke alene om å ha lest om tyngre
anleggsmaskiner som kjører seg fast, ja endog synker i myra. Ikke bare
utsettes mennesker for fare, men ressursforbruk og kostnader i forbindelse
med en bergningsaksjon blir gjerne store for både entreprenørselskap og
samfunn. Vet du at du selv, eller dine medarbeidere, vil møte naturens
utfordringer kan MegaDeck være svaret!

Beredskap:

MegaDeck kjøreplatesystem kan være det eneste som kan gi god fremkommelighet
for kjøretøy over vanskelig terreng eller snø i situasjoner hvor man ellers
ikke har tid til å gjøre grunnen tilstrekkelig holdbar på annen måte.
MegaDeck vil egne seg for situasjoner man møter innen bla.
oljevernberedskap, flomberedskap, skredberedskap og generelle
bergingstjenester.