megadeck myrematter

Multiarenas MegaDeck™ er et tungt kjøreplatesystem som innehar de største panelene og de beste bæreegenskapene på markedet. Myrplatene MegaDeck er den ideelle løsningen for å flytte tungt utstyr på bløtt underlag da det uansett forhold gir en slitesterk og stabil overflate som samtidig beskytter grunnen.

MegaDeck kan også benyttes for å stabilisere større konstruksjonsutstyr og utstyr.

Myrmattene er perfekte for etablering av en midlertidig adkomstvei gjennom bløtt terreng.

Den enkelte MegaDeck matte er laget av HDPE, med konsistenser og tilsetninger som gir ekstra styrke, fasthet og motstandsdyktighet.

Designdetaljer:

  •     Ribbemønstret interiør gir ekstra styrke samt vekstreduksjon
  •     Håndteres enkelt med en vanlig truck
  •     Vanntett forsegling forhindrer skitt, vann og avfall å gjennomtrenge matten
  •     Spesialpakninger beskytter ved overflatevann og hyppig bruk
  •     Solide HDPE flenser på begge sider gjør at mattene enkelt sammenføyes
  •     Flensene festes i hverandre og gir skjøtene ekstra styrke og stivhet
  •     Diamantmønstret overflate gir fasthet og grep.
  •     RFID Chips kan inkluderes under framstillingen slik at du kan holde orden på mattene med et datasystem.

 

megadeck myrmatter road

Byggesystem:

MegaDeck har et eget låsesystem som består av tilpassede låsemekanismer som skjøter de tilstøtende mattenes overlappende flenser slik at de bærer en utrolig vekt.

Vedlikehold:

MegaDeck er så og si uknuselig og er enkelt å rengjøre med vanlige rengjøringsmidler eller høytrykksspylere ved ekstra mye skitt. MegaDeck mattene absorberer verken vann eller annen væske.

 Spesifikasjon:

Bruk Matte over­flate:
1.81m (L) x 3.96m (B) x (10.8cm (H)
 
Fak­tisk Matte­stør­relse:
2.29m (L) x 4.27m (B) x 10.8cm (H)
 
Matte­vekt:
477.3kg
 
Vekt ytelse:
Sam­men­pak­ket gods inn­til 600psi
 
Frik­sjons­ko­ef­fi­si­ent:
0.6 (neoporen på våt matte)
 
Far­ger:
Standard: Lys grå Annet: Ved fore­spør­sel
 
Materialets sammensetning:
Høy­este kva­li­tet HDPE
Modi­fi­sert for eks­tra styrke
UV resis­tent masse
Anti-statisk til­set­ning
 
Over­flate­grep:
Dia­mant­mønst­ret overflate